Prowadzaca: Monika Moskiewicz

Koło taneczno-językowe

„EXPLORE ENGLISH IN DANCE” Koło taneczno – językowe (kl. 1-4)

Klub  taneczno-językowe przeznaczony jest dla klas od I do IV. Zajęcia będą prowadzone  w języku angielskim. Na zajęciach uczniowie poznają rożne techniki różnych stylów tanecznych, ich podstawowe kroki, rytm melodii oraz tempo, jak również nauczą się krótkich układów z każdej tematyki tanecznej.