Prowadzący: Prowadzaca: Agnieszka Jankowska

Klub przyrodnika

„Koniczynka” (kl. 4-6)

Głównym celem koła przyrodniczego jest rozbudzanie wśród uczniów ciekawości poznawania otaczającego ich świata, rozwijanie zainteresowań przyrodą oraz kształtowanie postaw badawczych. Podczas spotkań będziemy poznawać zjawiska i procesy, które są nieodłącznym elementem na Ziemi.
Poznamy i lepiej zrozumiemy otaczające nas środowisko jak również będzie to świetny sposób na przyjemne spędzanie czasu z przepływem wielu pozytywnych emocji.