Prowadzaca: Weronika Stobnicka

Koło matematyczne

Koło matematyczne (kl. 4-6)

Wszystkich sympatyków matematyki, chcących poszerzyć swoją wiedzę z zakresu tej dziedziny zapraszam na zajęcia Koła Matematycznego.

Celem Koła Matematycznego jest:

· rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań matematyką,

· poszerzanie i pogłębianie wiedzy matematycznej ucznia,

· budzenie zainteresowań w kierunku pracy naukowo – badawczej,

· rozwijanie wyobraźni geometrycznej, przestrzennej i dynamicznej,

· wdrażanie uczniów do samodzielnego rozwiązywania problemów, · doskonalenie sprawności rachunkowej,

· przygotowanie uczniów do konkursu matematycznego „Kangur Matematyczny”.