Prowadząca Johanna Garcia

Klasy 1-8

 

Koło plastyczno-hiszpańskie

Są to zajęcia dla uczniów, którzy wykazują szczególne zainteresowanie językiem hiszpańskim lub dla tych, którzy chcą poszerzyć znajomość tego języka w jego różnych aspektach.

Zadaniem jest wspieranie wszechstronnego rozwoju ucznia, poczucia estetyki, staranności i dokładności w wykonywaniu podjętej pracy.

Zajęcia oprócz umiejętności czysto językowych również przyczyniają się do usprawnianie pamięci wzrokowej i wyobraźni przestrzennej, rozbudzania pomysłowości i zainteresowań twórczych.

Cel zajęć to: