Kółko historyczne

 

  1. Czas trwania: 45 minut

 

  1. Metody: Pogadanka, prezentacje multimedialne (opcjonalnie), multimedia - zdjęcia filmy, gry strategiczne RPG niekomputerowe (opcjonalnie)

 

  1. Tematyka: Historia powszechna i Polski

 

  1. Cele: Poszerzenie wiedzy historycznej powszechnej i Polski