Prowadząca: Justyna Chojnacka

„Granice mego języka oznaczają granice mego świata”

Ludwig Wittgenstein

Koło Młodzi strażnicy języka polskiego

Zajęcia koła polonistycznego pod hasłem „Młodzi strażnicy języka” adresowane są do uczniów gimnazjum. Na spotkaniach będziemy zgłębiać tajniki polszczyzny, zajmować się zagadnieniami poprawnościowymi, rozstrzygać dylematy językowe i poznawać ciekawostki lingwistyczne. Postaramy się nawiązać współpracę z Radą Języka Polskiego i internetowymi poradniami językowymi, które będą nam służyć naukową pomocą. Zobaczycie, że język to żywy twór, który zmienia się tak, jak jego użytkownicy.

Wiedzę i poszukiwania lingwistyczne wykorzystamy w praktyce do pisania tekstów dziennikarskich, takich jak: wywiad, notatka prasowa, reportaż, recenzja które odnosić się będą do wydarzeń z życia szkoły lub interesujących nas tematów. Niewykluczone, że uczestnicy spotkań zechcą wziąć udział w konkursach języka polskiego, wówczas poświęcimy czas na gruntowne przygotowania. Serdecznie zapraszam wszystkich, dla których język polski jest pasją!