Koło informatyczne „Matrix”

Główny celem koła informatycznego jest umożliwić zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności. Kiedy to się robi najprościej? Oczywiście w trakcie zabawy! Do zadań każdego uczestnika koła będzie uczestniczyć w zabawie, która przy okazji będzie nauką.

Umiejętność efektywnego i często też efektownego posługiwania się komputerem i dostępnym oprogramowaniem umożliwia prawidłową socjalizację w szybko rozwijającym się e-środowisku. Ponadto uczestnictwo w zajęciach jest doskonałym miejsce do rozwoju starych zainteresowań i zdobyciu nowych, a także umożliwia rozwój zdolności poznawczych i kierunkowych uczniów

Jakie więc korzyści przynosi uczniom poszerzenia wiedzy informatycznej?

Nabycie umiejętności wyszukiwania niezbędnych informacji( w tym potrzebnych do innych przedmiotów)

Umożliwi patrzenie na komputer jako źródło wielu zastosowań(nie tylko gry komputerowe)

Umożliwi poznanie uczniów z innych klas i integracje środowiska szkolnego

Może być swoistym nośnikiem wiedzy o świecie materialnym i niematerialnym(świat wartości)

„Nigdy nie dowiemy się co jest dobre dla dziecka jeśli nie potrafimy spojrzeć na to z jego perspektywy”