Mariusz Łubik

Klasa 7

Klasa 8

 

Koło fizyczno-chemiczne „science is fun” to zajęcia adresowane dla klas 7 odbywające się w środy o godzinie 7.40 zaś dla klas 8 we wtorki o godzinie 7.40.

Celem zajęć jest niwelowanie zaległości w nauce z przedmiotów ścisłych oraz wspieranie uczniów wybitnie zdolnych w postaci przygotowania ich do konkursów z fizyki i chemii. Poza konkursami tematycznymi skupimy się również na przygotowaniu do konkursu praktycznego hodowli kryształów organizowanego co roku przez Uniwersytet Śląski. W ramach zajęć przewidziana jest hodowla ogromnego kryształu siarczanu miedzi wykorzystując minimum 3 kg tego związku. Hodowla kryształu odbywać się będzie przez cały rok  a opiekę nad nim będą sprawować wszyscy uczniowie zapisani na zajęcia.