Prowadzaca: Natalia Bigus:

Klub Movers and Flayers "Extra Fun"

„Extra Fun” (kl. 3-4)

Zdawanie egzaminów często napawa strachem a przecież wiadomo, że ma on wielkie oczy. Movers i Flayers to testy, które są przygotowane specjalnie dla dzieci i biorą pod uwagę ich możliwości i potrzeby. Wszyscy do nich podchodzący zdają , a ich celem jest wzmocnienie zapału do nauki.
W ramach zajęć Movers and Flayers- extra fun dzieci będą pod okiem nauczyciela (z uprawnieniami egzaminatora) przygotowywać się do tych testów. Wszystko odbywać się będzie w formie zabawy, dostosowanej do dzieci. Prowadzący będzie nie tylko pracował nad rozszerzeniem wiedzy dzieci, ale też zapozna dzieci z technikami rozwiązywania takich testów. Rezultatem za to będzie zero stresu na egzaminie!