Prowadzący Maria Asman

Klub Młodego Autora – klasy IV-VII

 

Program Klubu Młodego Autora to propozycja zajęć pozalekcyjnych dla uczniów klas IV-VII Polsko Angielskiej Szkoły Podstawowej „Mentis” w Warszawie.

Celem Koła jest redagowanie gazetki szkolnej podsumowującej bieżące wydarzenia z życia szkoły oraz przedstawiającej obszary zainteresowań uczestników Klubu. Praca nad wspólnym projektem jest formą aktywizowania twórczości dzieci, rozbudzania ich zainteresowań i zdolności. Stanowi również doskonałe narzędzie wychowawcze, umożliwiające ekspresję (wyrażanie własnych przeżyć i przemyśleń) i wyzwalające emocje, ale także uczące wiary we własne możliwości i współpracy w grupie rówieśniczej. W trakcie zajęć uczniowie posiądą umiejętność wspólnego rozwiązywania konfliktów, nauczą się odwagi w korzystaniu z wolności słowa, ale także wezmą za nią odpowiedzialność. Zaplanują i zorganizują działania własne i kolegów, ukształtują poczucie estetyki, będą pracować na sukces indywidualny i zespołowy. Świadomie włączą się we współtworzenie tradycji szkolnej i zbliżą szkołę do środowiska lokalnego.