logo szkoły Mentis

Szkoła
J ę z y k ó w   O b c y c h

Szkoła Języków Obcych Mentis Language Centre

ul.Piwoniowa 18
03-074 Warszawa (Choszczówka)

Napisz do nas

Jak do nas dojechać?

MENTIS sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Słodka 2, 03-290 Warszawa, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000329421, NIP 524-267-78-26, REGON 141842557, wysokość kapitału zakładowego: 120 000,00 złotych