logo szkoły Mentis

Szkoły Podstawowe
M e n t i s

Zerówka

Zerówka w Szkole Podstawowej Mentis to wyjątkowa klasa. Dzieci bawią się nauką i uczą się przez zabawę. Jest to idealny etap przejściowy między przedszkolem, a szkołą, w którym najmłodsi uczniowie mogą spokojnie przyzwyczaić się do zasad panujących w szkole, ale jednocześnie mają czas na chwile beztroskiej zabawy z rówieśnikami. Dzieci często też spotykają się z kolegami i koleżankami ze starszych klas, co daje możliwość uczenia się nowych rzeczy, a w przyszłości owocuje większą samodzielnością i otwartością na różnych ludzi.


czytaj więcej

Trwają zapisy do szkół Mentis

Trwają zapisy do Polsko-Angielskiej Szkoły Podstawowej Mentis. Zapraszamy do naszych placówek:

  1. przy ulicy Słodkiej 2 (Kobiałka)
  2. przy ulicy Piwoniowej 18 (Choszczówka)

Prowadzimy zapisy do zerówki i klas pierwszych Szkoły Podstawowej Mentis. Do pozostałych klas przyjmujemy uczniów w miarę wolnych miejsc.

Serdecznie zapraszamy na indywidualne spotkanie po uprzednim, telefonicznym umówieniu się:

Szkoła Podstawowa Mentis
przy ul. Słodkiej 2
725 653 323

Szkoła Podstawowa Mentis
przy ul. Piwoniowej 18
693 01 02 00

Zapraszamy do obejrzenia filmu

Opłaty

Miesięczne czesne wynosi 1.580 PLN. Czesne płatne jest przez 10 miesięcy od września do czerwca w terminie do 5 dnia każdego miesiąca.

W przypadku wpłaty czesnego za cały rok szkolny z góry: jednorazowo lub w dwóch ratach przysługują zniżki:

  • 5% zniżki przy płatności jednorazowej z góry za cały rok szkolny (termin wpłaty do 5 września);
  • 2% zniżki w przypadku płatności w 2 ratach (terminy wpłaty: I rata do 5 września i II rata do 5 lutego).

Udzielamy 10% Rodzinnego Rabatu w przypadku, gdy do szkoły uczęszcza Rodzeństwo. Rabat dotyczy opłaty administracyjnej i czesnego dla drugiego oraz kolejnych Dzieci.

Wpłaty czesnego dokonywane są na konto organu prowadzącego:

Mentis sp. z o.o.
ul. Słodka 2
03-290 Warszawa

19 1050 1025 1000 0023 4041 9239

Szczegółowe warunki płatności zawarte są w Umowie o świadczenie usług edukacyjnych.

Najczęstsze pytania rodziców

Podstawowa różnica to metoda nauczania, jaką stosują te dwa typy szkół. W pierwszej, stosuje się metodę immersji, czyli "zanurzania” ucznia w świat języka obcego, w naszym przypadku języka angielskiego. W szkołach z rozszerzonym programem języka angielskiego, zajęcia prowadzone są w większym wymiarze godzin od wymaganej podstawy programowej, ale metodą komunikacyjną, czyli tradycyjną.

Czy mogą dołączyć do klasy już istniejącej? Dla dzieci, które nie uczęszczały wcześniej do szkoły dwujęzycznej, spotkanie z nową metodą jest poczatkowo wyzwaniem i tylko w taki sposób należy to traktować. Dzieci potrzebują czasu na wdrożenie się w nowe słownictwo, nowy sposób nauczania, po kilku miesiącach jednak, ze wsparciem metodycznym, zaczynają poruszać się w tym świecie swobodniej i bezpieczniej.

Szkoła niepubliczna jest kameralną szkołą, w której uczący nauczyciele znają wszystkie dzieci. Uczniowie, którzy rozpoczynają swoją przygodę ze szkołą nie są anonimowi i zagubieni. W takiej szkole zdecydowanie łatwiej niż w szkole publicznej zauważyć przemoc i skutecznie jej przeciwdziałać. Ze względu na małą liczebność dzieci w klasach nauczyciele mogą zindywidualizować pracę z każdym uczniem, rozwijać samodzielność i poczucie własnej wartości dziecka. W szkole niepublicznej nauczyciele dostosowują wymagania do możliwości dzieci. Języki obce są realizowane na bardzo wysokim poziomie.